Evaluare de risc la securitate fizica


EVALUAREA DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ ESTE OBLIGATORIE

DIN 1 IULIE 2018

Conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, conducătorii unitatilor deținatoare de bunuri și valori, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deținere a bunurilor ori valorilor, managerii unităților au obligația de a identifica și stabili zonele funcționale, corespunzător activității desfășurate și de a adopta măsurile necesare asigurării protecției vieții, integritătii persoanelor și siguranței valorilor.

               Serviciile trebuie să fie prestate de către un evaluator de risc atestat conform legii și înscris în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică. Unitățile deținatoare de bunuri și valori care constituie obiectul analizelor de risc la securitate fizică, cf. prevederilor Legii nr. 333/2003, sunt următoarele: ”Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora” (Legea nr. 333/2003, cap. I, art.2, alin. 1)

              

Chiar dacă aveți implementat un sistem de alarmă și /sau cu monitorizare/intervenție, conform legii aveți nevoie și de ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ. 

Preturile sunt negociate conform fiecarei locatii, pretul afisat este informativ.

600,00 lei

EVALUAREA DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ ESTE OBLIGATORIE
DIN 1 IULIE 2018
Conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, conducătorii unitatilor deținatoare de bunuri și valori, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deținere a bunurilor ori valorilor, managerii unităților au obligația de a identifica și stabili zonele funcționale, corespunzător activității desfășurate și de a adopta măsurile necesare asigurării protecției vieții, integritătii persoanelor și siguranței valorilor.
Serviciile trebuie să fie prestate de către un evaluator de risc atestat conform legii și înscris în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică. Unitățile deținatoare de bunuri și valori care constituie obiectul analizelor de risc la securitate fizică, cf. prevederilor Legii nr. 333/2003, sunt următoarele: ”Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora” (Legea nr. 333/2003, cap. I, art.2, alin. 1)

Chiar dacă aveți implementat un sistem de alarmă și /sau cu monitorizare/intervenție, conform legii aveți nevoie și de ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ.
Articole punctuale din legislatie care impun obligativitatea intocmirii ”Evaluarii (Analizei) de risc la securitatea fizica”:
 art. 2 alin. (1) din LEGEA 333 /2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
 art. 2 alin. (1) din Anexa la H.G. 301/2012 (H.G. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor)
 art. 69 din H.G.301/2012;
 art. 1, 2 și 3 din Anexa 7 la H.G. 301/2012
De obicei beneficiarii aud din diferite surse de această evaluare de risc (societatile prestatoare de servicii de paza, controale ale poliției, etc.) obligatorie din 2018. Amenzile din domeniul acesta acoperă câteodată ca valoare și instalarea măsurilor de securitate minimale (camere video, senzori de mișcare, control acces, etc.).
De aceea, e mai bine să vă informați cu privire la costul evaluării, al măsurilor de securitate de implementat și să decideți pașii următori.

În anumite situații în funcție de obiectul de activitate al beneficiarului, documentația de securitate fizică întocmită, are nevoie și de avizul de specialitate al poliției (art. 68 din H.G. 301/2012).
Evaluarea (analiza) de risc la securitatea fizica se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieste in una dintre următoarele situatii:
a) cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unitatii;
b) în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
c) în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.”
Serviciile de evaluare trebuie sa fie prestate de catre un evaluator de risc atestat conform legii si inscris in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica.

Efectuarea analizei de risc implică parcurgerea următoarelor etape:
 identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, cauze şi consecinţe;
 estimarea riscurilor unităţii beneficiare;
 întocmirea Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică.
Ca metode si instrumente de lucru se vor utiliza observatiile directe, studierea diferitor documente (proiecte de instalare a echipamentelor electronice de securitate, planuri de paza, regulamente si proceduri interne pe linie de PSI, protectia muncii si securitate, contracte de prestari servicii de asigurare a mentenantei sistemelor electronice si de interventie in cazul unor evenimente, documentatii referitoare la evenimentele de securitate fizica petrecute anterior, documente de certificare a seifurilor, ghiseelor, usilor, ferestrelor, vitraliilor, caselor de marcat etc.), chestionare completate impreuna cu reprezentanti ai unitatilor evaluate, fise post angajati, verificarea functionarii sistemelor de securitate existente, etc.
Produsul final al analizei va fi RAPORTUL DE EVALUARE SI TRATARE A RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA si va fi sustinut de Grila de evaluare a nivelului de risc specific obiectivului evaluat (grila cu punctaj impus de procedura de evaluare) grile_evaluare_risc_securitate_fizica.xls (live.com) si documentele suport specifice fiecărui obiectiv în parte.
Ulterior prestarii serviciilor de evaluare, va putem oferi si servicii de consultanta in vederea efectuarii revizuirilor periodice conform legislatiei in vigoare.

 

 

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Evaluare de risc la securitate fizica”

There are no reviews yet.