//cdn.cookie-script.com/s/1366274c59b1ef3b781775e7f54a9555.js Intocmim proiecte de curenți slabi si analiza la securitate fizică - Science Technology

Intocmim proiecte de curenți slabi si analiza la securitate fizică

Evaluare de risc la securitate fizica

Evaluare 0722791524

EVALUAREA DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ ESTE OBLIGATORIE

DIN 1 IULIE 2018

Conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, conducătorii unitatilor deținatoare de bunuri și valori, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deținere a bunurilor ori valorilor, managerii unităților au obligația de a identifica și stabili zonele funcționale, corespunzător activității desfășurate și de a adopta măsurile necesare asigurării protecției vieții, integritătii persoanelor și siguranței valorilor.

Serviciile trebuie să fie prestate de către un evaluator de risc atestat conform legii și înscris în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică. Unitățile deținatoare de bunuri și valori care constituie obiectul analizelor de risc la securitate fizică, cf. prevederilor Legii nr. 333/2003, sunt următoarele: ”Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora” (Legea nr. 333/2003, cap. I, art.2, alin. 1)

 

Chiar dacă aveți implementat un sistem de alarmă și /sau cu monitorizare/intervenție, conform legii aveți nevoie și de ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ.

Proiect de curenti slabi

Demo Proiect 0722791524 1 pdf

Intocmim proiecte de curenti slabi pentru societati conform legii Legea nr. 333 din 08.07.2003H.G. nr. 301 din 11.04.2012H.G. nr. 935 din 22.08.2007Instructiunile M.A.I. nr. 9 din 1 martie 2013

  • Proiecte  pentru implementarea sistemelor CCTV (supraveghere video)
  • Sisteme anti-efracție (alarme)
  • Sisteme de control acces.

Toate obiectivele existente: societati comerciale, institutii de stat (scoli, graditine, primarii, etc), ferme, etc. Realizarea proiectelor se face in cel mai scurt timp posibil.